Friday, May 8, 2015

Cập nhật tình hình: CUỘC THI SÁNG TÁC TRANH CỔ ĐỘNG

1. TIN VUI: Tất cả tranh thông qua xét duyệt của BKG (không cần lọt vào 20 tranh chung kết), tác giả đều được mời tham dự đêm Gala trao giải 22/5 tới.
2. Nhanh tay nào các bạn ơi... Chỉ còn 4 ngày nữa là hết hạn nộp tranh. Bạn nào cần thêm 1-2 ngày thì gửi mail báo ngay cho Ad để trình BGK nhé.
3. Được sự cho phép của BGK, Ad post một số tranh dự thi để các bạn so sánh, tham khảo bên dưới.

MONG SẼ NHẬN ĐƯỢC NHIỀU BÀI DỰ THI TỪ CÁC BẠN!


No comments:

Post a Comment