Thursday, March 5, 2015

Giới thiệu về Giải thưởng DẢI BĂNG ĐỎGiải thưởng DẢI BĂNG ĐỎ (The Red Ribbon Award) là giải thưởng tôn vinh những người cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam.

Mục đích của chương trình:
-    Tuyên truyền chống phân biệt kỳ thị đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS và các nhóm nguy cơ cao, nhất là kỳ thị trong chính gia đình họ.
-    Tôn vinh những cá nhân cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp phòng chống HIV/AIDS toàn quốc.
-    Thắt chặt mối quan hệ ngoại giao Việt – Mỹ trong các hoạt động tài trợ cộng đồng.
-    Giới thiệu về quỹ PEPFAR tại Việt Nam để quỹ tiếp tục tài trợ cho Việt Nam – một trong 15 quốc gia trên thế giới được Mỹ tài trợ về y tế với khoản tài trợ lên đến 70-90 triệu usd/năm.
-    Nơi doanh nghiệp thể hiện hình ảnh trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.

Đơn vị tổ chức:
Mạng lưới người sống chung với HIV tại Việt Nam

Bảo trợ:
PEPFAR Quỹ hỗ trợ khẩn cấp của Tổng thống Mỹ

No comments:

Post a Comment