Sunday, March 22, 2015

Một số hình ảnh buổi họp báo ra mắt Giải thưởng "Dải Băng Đỏ" ngày 21/3/2015
No comments:

Post a Comment